Ընկերության քաղաքականությունը կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում

ք. Չարենցավան, 29.03.2023 թ.
1. Ներածություն
Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում սույն քաղաքականությունը (այսուհետ ՝ քաղաքականություն) մշակված է միջազգային չափանիշներին և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան և պարտադիր է Gulian Digital LLC ի բոլոր աշխատակիցների, ինչպես նաև մեր գործընկերների և կոնտրագենտների համար:
2. Քաղաքականության Նպատակը
Սույն քաղաքականության նպատակն է կանխել կոռուպցիան և կոռուպցիոն գործողություններն իրենց բոլոր դրսևորումներով և ձևերով, ամրապնդել ընկերության գործարար համբավը և ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ համակարգ:
3. Հիմնական սկզբունքներ
 • Օրինականություն:Ընկերության և նրա բոլոր աշխատակիցների գործունեությունն իրականացվում է խստորեն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության և միջազգային իրավունքի շրջանակներում:
 • Կոռուպցիայի անընդունելիությունը: Ընկերությունը կտրականապես մերժում է կոռուպցիայի ցանկացած ձև և դրսևորում։
 • Բացություն և թափանցիկություն: Ընկերությունը հավատարիմ է իր գործունեության մեջ թափանցիկության և հրապարակայնության սկզբունքներին:
 • Պատասխանատվություն: Ընկերության յուրաքանչյուր աշխատակից անձամբ պատասխանատու է սույն քաղաքականության պահանջներին համապատասխանելու համար:
4. Հիմնական պարտավորություններ
 • Շահերի բախման կանխարգելում: Աշխատակիցները պարտավոր են խուսափել ցանկացած իրավիճակից, որը կարող է հանգեցնել շահերի բախման:
 • Նվերների և հյուրընկալության մերժում: Աշխատակիցներին արգելվում է ընդունել նվերներ և ծառայություններ, որոնք կարող են ազդել նրանց օբյեկտիվության և անկախության վրա:
 • Բարեխղճություն և արդարություն: Բոլոր բիզնես գործառնություններում և փոխհարաբերություններում աշխատակիցները պետք է գործեն բարեխղճորեն և արդար:
 • Գաղտնիություն: Աշխատակիցները պարտավորվում են պահպանել ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում ստացված տեղեկատվության գաղտնիությունը:
5. Պատասխանատվության միջոցներ
Սույն քաղաքականության դրույթները խախտելու համար նախատեսված են կարգապահական միջոցներ, ընդհուպ մինչև աշխատանքից ազատելը և իրավապահ մարմիններին դիմելը:
6. Մոնիտորինգի և մոնիտորինգի ընթացակարգեր
Ընկերությունը պարտավորվում է պարբերաբար իրականացնել մոնիտորինգ և աուդիտ ' սույն քաղաքականության համապատասխանությունը ստուգելու համար, ինչպես նաև նախատեսել միջոցներ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգի բարելավման համար:
7. Հետադարձ կապ
Կոռուպցիայի փաստերի կամ քաղաքականության խախտումների մասին հաղորդումների համար սահմանվել են անանուն կապուղիներ, այդ թվում ՝+374-91-114-331 հեռախոսահամարով "թեժ գիծ" և anticorruption@gulian.digital հատուկ Էլեկտրոնային հասցե:
8. Եզրակացություն
Ընկերության յուրաքանչյուր աշխատակից աշխատանքի ընդունվելիս ծանոթ է սույն քաղաքականությանը և պարտավորվում է հետևել դրան: Սույն քաղաքականությունը գործում է անժամկետ, մինչև դրա պաշտոնական վերանայումը կամ չեղարկումը:

Ուժի մեջ մտնելու Ամսաթիվ: 29/03/2023
ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն Gulian Digital LLC _________ Gulian A. Г.


Նոր նախագիծ ունեք: |
Պատմեք ձեր նախագծի մասին: Մենք կկապվենք Ձեզ հետ և կքննարկենք մանրամասները
© Gulian Digital. All Rights Reserved.
Website development: Gulian Digital LLC
г. Ереван, Армения / г. Ржев, Россия

Продвижение

Дизайн
 • Дизайн сайтов
 • Брендирование
 • Айдентика
 • UX/UI-design